Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt ze szkołą komórkami organizacyjnymi.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze jest samorządową jednostką budżetową Miasta Jawor.