Przepisy wewnętrzne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

 

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załącznik
Organ stanowiący:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze